OrganizatorzyPolskie Towarzystwo Dermatologiczne

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM
ul. Botaniczna 3,
31-501 Kraków


Biuro Organizacyjne

Symposium Cracoviense
ul. Rakowicka 1/14
31-511 Kraków
tel. 12 422 76 00
e-mail: padw2024@symposium.pl

Osoby do kontaktu:
Dominika Growiec
e-mail: dominika.growiec@symposium.pl

Małgorzata Małek
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl

 
Złoty sponsor PADW

Srebrny sponsor PADW


Brązowy sponsor PADW

Sponsorzy

Partnerzy medialni