Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że Organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania streszczeń prac naukowych do prezentacji w formie: e-posteru podczas Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii - XIV Sympozjum naukowo-szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Termin przesyłania zgłoszeń do prezentacji w formie e-posteru upływa 20 maja. Prosimy o zgłaszanie streszczeń prac w języku polskim.

Zakwalifikowane prace będą prezentowane w formie e-posterów wyświetlanych na ekranach.
Autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji zobowiązani są do dokonania rejestracji do udziału w Sympozjum PADW.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia streszczenia zostanie automatycznie przesłane do autora zgłaszającego pracę pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy po uzupełnieniu i wysłaniu formularza.


Formularz abstraktów